Darmowe warsztaty z programowania i robotyki dla dzieci

Od poniedziałku, 1 października, uczniowie szkół z Gniezna i okolic mogą rozpocząć udział w darmowych warsztatach z programowania i robotyki w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji Klub Młodego Programisty. Cykl dziesięciu warsztatów (1 godzina warsztatów w jednym tygodniu) będzie realizowany w dwóch grupach wiekowych: dla uczniowie klas 1-3 i klas 4-6). Zapisy na www.klubmlodegoprogramisty.pl

programisty

Warsztaty realizowane są w grupach do 15 osób w Miejskim Ośrodku Kultury na ul. Łubieńskiego 11 w Gnieźnie.

W tej chwili uruchomione są zapisy na następujące warsztaty:

•  I kurs dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej – w każdy poniedziałek w godzinach 18:00 – 19:00, okres realizacji od 01.10.2018 do 03.12.2018 r.

•  I kurs dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej – w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 – 17:00, okres realizacji od 01.10.2018 do 03.12.2018 r.

•  II kurs dla dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej – w każdy poniedziałek w godzinach 17:00 – 18:00, okres realizacji od 01.10.2018 do 03.12.2018 r.

Już wkrótce ruszą zapisy na kolejne grupy warsztatowe.

Punkty warsztatowe działające pod nazwą „Klub Młodego Programisty” realizowane są w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI), który jest częścią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”.

Celem projektu jest wzrost świadomości, kompetencji i dostępu do wiedzy w zakresie programowania wśród obywateli Polski, w tym wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym. W ramach projektu zostaną stworzone przyjazne dzieciom i rodzicom miejsca dedykowanych nauce programowania – punkty warsztatowe oraz podjęta zostanie próba budowania zaangażowania lokalnych społeczności w inicjatywy związane z nauką programowania.

Skip to content