Brydż sportowy

Co: Brydż sportowy

Dla kogo: dorośli/seniorzy

Kiedy: ŚRODA g.10 i PIĄTEK g. 10

Kto prowadzi: J. Winnowicz

Koszt zajęć: 50 zł m-c

odrobina wiadomości:

Podczas zajęć rozgrywane są turnieje brydżowe rozwijające umiejętność logicznego myślenia oraz analitycznych metod rozwiązywania problemów oraz działania w grupie.

Skip to content