Wielkopolskie Twarze Powstania Styczniowego – podsumowanie projektu

W środowe popołudnie podsumowano kilkumiesięczny projekt edukacyjno-animacyjny „Wielkopolskie twarze Powstania Styczniowego”

W auli I Liceum Ogólnokształcącego zwieńczono realizację zadania  dofinansowanego  ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Dzięki „Wielkopolskim twarzom Powstania Styczniowego” Miejski Ośrodek Kultury zrealizował warsztaty dla dzieci i młodzieży, panele dyskusyjne, grę przestrzenną czy zajęcia wokalne i artystyczne.

Na podsumowaniu projektu zaprezentowane zostały:
• występ uczestników warsztatów muzycznych,
• wystawa biżuterii powstańczej,
• wyniki poszukiwań tożsamości uczestników powstania, których mogiły znajdują się na gnieźnieńskich cmentarzach,
• wspólne śpiewanie pieśni powstańczych z OBERTASEM i MAŁYM ŚLĄSKIEM.

Wykonany został program o charakterze patriotycznym – pieśni, które rodakom towarzyszyły podczas wojen, zaborów, licznych powstań – a które stały się motywacja do działań narodowowyzwoleńczych. Tym samym podczas koncertu wybrzmiały najbardziej znane pieśni patriotyczne, powstańcze, wojskowe, żołnierskie, które w narodowej tradycji towarzyszą uroczystościom państwowym oraz rocznicom najważniejszych wydarzeń historycznych, m.in „My, pierwsza brygada”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Jak długo w żyłach naszych”.

obertas

 

Skip to content