Wielokulturowa historia Gniezna #5

Piastowscy budowniczowie byli mistrzami w stawianiu konstrukcji drewnianych, nie umieli jednak wznosić monumentalnych budowli murowanych. Rodzimi artyści również nie potrafili tworzyć dzieł, które zaspokoiłyby rosnące ambicje władców i zapotrzebowanie na nie ze strony Kościoła. Dlatego przez wieki najwspanialsze dzieła sztuki i architektury tworzyli w Polsce przybysze z krajów wyżej pod tym względem rozwiniętych. Wielu z […]

Skip to content