Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Aktualizacja strony internetowej

Nr zapytania ofertowego: 5/2016  Aktualizacja strony internetowej www.krolewskiegniezno.eu Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie  informuje iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie im. Klemensa Waberskiego projektu pn: „Miasto królów jako bodziec do rozwoju społeczno gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej”, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem […]

Przedłużenie naboru – II Festiwal Grajków Ulicznych „Po drodze”

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie informuje o przedłużeniu terminu naboru uczestników II Festiwalu Grajków Ulicznych w Gnieźnie (Gniezno, 19-21 sierpnia 2016 r.) do dnia 7 czerwca 2016 roku (włącznie) Nabór skierowany jest do artystów indywidualnych i zespołów muzycznych, które w swojej działalności artystycznej wykorzystują otwartą przestrzeń miejską oraz nawiązują do tradycji dawnych muzyków wędrownych: wagabundów, […]

Skip to content