20. lecie Koła Plastyczno – Literackiego

Uroczysty jubileusz 20-lecia Nauczycielskiego Koła Plastyczno – Literackiego w Gnieźnie połączony z otwarciem wystawy 22 luty (piątek) godz. 16.00 sala widowiskowa MOK.

Nauczycielskie Koło Plastyczno – Literackie zostało zorganizowane 9 marca 1999 roku, podczas zebrania plenarnego sekcji emerytów ZNP w Gnieźnie, z inicjatywy Prezesa Sekcji Emerytów Antoniego Łuczaka i kierownika Klubu Nauczyciela Mariana Mellera, a także samych uczestników spotkań klubowych. Organizatorką i przewodniczącą jest Anna Smolenko, wiceprzewodniczącą Julia Pawlicka Dekert (obecnie Danuta Kubiś), pierwszą kronikę prowadziła Danuta Lapis. Początkowo istniała tylko grupa plastyczna, która wkrótce przekształciła się w koło plastyczno – literackie, a klub stał się galerią obrazu i słowa. Koło liczyło 22 osoby. W ciągu 20 lat zmieniał się skład osobowy. Do wieczności odeszło 7 osób – Teresa Kozanecka, Zbigniew Kujawski, Marian Meller, Zbigniew Lapis, Teofil Kowalczewski, Helena Staniszewska oraz Henryk Nowakowski.

Koło zrzesza obecnie 40 członków, jest otwarte dla nauczycieli czynnych zawodowo, a także dla osób spoza środowiska nauczycielskiego, nawet spoza Gniezna, jak pięcioosobowa grupa plastyków z Mogilna.

Praca koła opiera się na samodzielnej twórczości, którą członkowie mają okazję prezentować w Klubie Nauczyciela na comiesięcznych wystawach i biesiadach literackich oraz w almanachach wydawanych przez koło. Łatwo obliczyć, że tych spotkań było ponad 200. Odbyły się ekspozycje zbiorowe, indywidualne oraz prezentacje literackie członków koła i literatów z poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich, a kilkuosobowe grupy plastyków przyjeżdżały na tygodniowe plenery. Koło Plastyczno – Literackie było inicjatorem i współorganizatorem wraz z Zarządem Oddziału ZNP o Miejskim Ośrodkiem Kultury ośmiu Pasji Nauczycielskich w latach 2001 do 2015.

W 2001 roku koło rozpoczęło działalność wydawniczą. Pierwszą pozycją jest tomik wierszy i rysunków o Gnieźnie pt. „Mnie to miasto od innych droższe” z udziałem 46 autorów, w tym kilku literatów i artystów plastyków. Wydano do tej pory siedem almanachów i 21 tomików indywidualnych. Tomiki zbiorowe były dotowane częściowo przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe i ZNP, natomiast indywidualne zostały wydane na koszt autorów.

KOŁO Plast.-Literac.19 plakat1

Skip to content