Wiosenne Fanaberie HIP HOP 2020

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza kolejny raz na turniej tańca „Wiosenne Fanaberie Hip-Hop” w sobotę, 21 marca 2020 r. w hali widowiskowo – sportowej, mieszczącej się przy ul. Sportowej 3 w Gnieźnie.

W tym roku rozgrywać będziemy:

  • hip-hop solo, hip-hop duety, hip-hop mini formacje, hip-hop formacje w kategoriach wiekowych 7 – 11 lat, 12 – 15 lat, 16 lat i starsi, oraz formacje OPEN 31+,
  • Inne Formy Tańca – formacje w kategoriach wiekowych 7-11 lat, 12 – 15 lat, 16 lat i starsi

W tym roku wprowadziliśmy nową kategorię DEBIUTY – dla tancerzy początkujących, którzy tańczą max 2 lata

STYL KATEGORIE WIEK CZAS I MUZYKA
HIP HOP SOLO 7 – 11 LAT

12 – 15 LAT

POW. 15 LAT

1 min.

muz. organizatora

DUETY 7 – 11 LAT

12 – 15 LAT

POW. 15 LAT

 

1 min

muz. organizatora

MINI FORMACJE

DEBIUTY

Kategoria dla tancerzy początkujących, którzy tańczą max 2 lata

7 – 11 LAT

12 – 15 LAT

POW. 15 LAT

 

Do 2 min

muz. własna

MINI FORMACJE 7 – 11 LAT

12 – 15 LAT

POW. 15 LAT

 

Do 2 min

muz. własna

FORMACJE

DEBIUTY

Kategoria dla tancerzy początkujących, którzy tańczą max 2 lata

7 – 11 LAT

12 – 15 LAT

POW. 15 LAT

Do 3 min

muz. własna

FORMACJE 7 – 11 LAT

12 – 15 LAT

POW. 15 LAT

 

Do 3 min

muz. własna

OPEN FORMACJE

OPEN

LAT  31+

(Super Dorośli)

Do 3 min, muz. własna
INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 7-11

12 – 15

Pow. 15 lat

 

Do 4 min. muzyka własna

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU:

8.00  – otwarcie Sali

8.00 – 9.30 – potwierdzenie udziału, rejestracja

                        Próby parkietu

10.00 – rozpoczęcie turnieju

UWAGA!!!

  • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych
  • W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu się do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń
  • O przynależności do kategorii wiekowych wszystkich konkurencji decyduje wiek najstarszego uczestnika
  • Każdy uczestnik jest członkiem tylko jednej formacji lub mini formacji w danej konkurencji tanecznej

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

– przesłanie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2020  wraz z podpisaną klauzulą zgody znajdującą się na końcu karty zgłoszenia (prosimy o wypełnianie oryginalnej karty zgłoszenia organizatora)

  na adres : Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11, 62 – 200 Gniezno

  mail: fanaberie@mok.gniezno.pl

  wraz z dowodem wpłaty

 – Uiszczenie opłaty startowej na konto:  

BS Gniezno 41 9065 0006 0000 0000 7201 0005 z dopiskiem „Wiosenne Fanaberie”

 

Opłata startowa: 25 zł od uczestnika za pierwszą kategorię, 15 zł za każdą następną.

 

PODCZAS TURNIEJU DZIAŁAJĄ:

Kierownik organizacyjny

Komisja sędziowska powołana przez organizatora turnieju wraz z sędzią głównym

Sędzia skrutiner

Ratownik medyczny

 

NAGRODY:

– Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników  turnieju dyplomy

– dla finalistów za zajęcia I, II, III miejsca – medale i puchary

– nagrodę specjalną GRAND PRIX turnieju oraz dla osobowości tanecznych w poszczególnych kategoriach wiekowych

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Wymiary parkietu 12 m x 14 m

– Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni

– Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje delegujące lub uczestnicy na koszt własny

– wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez obuwia

– należy przestrzegać przepisów p. poż. i BHP

– dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody w sposób trwały, nieodwołalny i nieodpłatny na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju

– organizator nie zapewnia miejsc parkingowych

– zgłoszenie się na turniej tańca jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

PROGRAM TURNIEJU TAŃCA ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NA STRONIE

 www.mok.gniezno.pl

znajdziecie nas również na facebooku @WiosenneFanaberie

 UWAGA!!!

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje kierownictwo turnieju w porozumieniu z sędzią głównym. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji. Decyzje kierownictwa turnieju są nieodwołalne.

Informacje regulaminowe Iwona Piechocka-Jóźwiak

 61 426 46 30 wew. 23,    kom.  606 765 340

Szczegółowy program turnieju zostanie podany w dniu 17.03.2020

 

DO POBRANIA

 

 

 

 

 

Skip to content