Żeński Zespół Wokalny „Retro” powstała pod koniec 2003 r. Inicjatorem założenia grupy była pani Alina Jóźwiak członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. W swym repertuarze posiada utwory muzyczne z okresu międzywojennego i utwory z drugiej połowy lat 50-tych XX wieku.

Wykonuje również kolędy i pastorałki. W ramach współpracy z zespołami z innych krajów europejskich w grudniu 2007 r.  grupa wystąpiła w niemieckim mieście Magdeburg.

 Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 12.00 – 15.00 ( wiek 40-85 lat)

budynek OFICYNA ul. Chrobrego 40/41 (wejście od ul. Rzeźnickiej)

Instruktor: Bartosz Szczeszek

Retro_foto1