Dyrektor MOK

Dariusz Pilak

Zastępca Dyrektora MOK

Marta Pacak

Pracownicy MOK

Robert Bidziński
Bożena Ciesielska
Anna Góralczyk
Kamilla Kozłowska
Arleta Langiewicz
Paulina Lewandowska
Anna Majerska
Janina Matyska
Teresa Młodzieniak
Arleta Olszanowska
Iwona Piechocka – Jóźwiak
Urszula Walczak
Iwona Wiśniewska

Pracownicy techniczni i obsługi

Mirosława Dembna
Dorota Dobrzyńska
Krzysztof Dobrzyński
Michał Michalewicz
Krzysztof Modrzejewski
Andrzej Molik
Roman Raiter
Beata Sobecka
Tadeusz Walkowski
Edyta Żuralska