Dyrektor MOK

Dariusz Pilak

Pracownicy MOK

Robert Bidziński
Bożena Ciesielska
Anna Góralczyk
Joanna Jackowiak
Kamilla Kozłowska
Paulina Lewandowska
Anna Majerska
Łukasz Majerski
Janina Matyska
Teresa Młodzieniak
Arleta Olszanowska
Iwona Piechocka – Jóźwiak
Urszula Walczak
Iwona Wiśniewska

Pracownicy techniczni i obsługi

Mirosława Dembna
Dorota Dobrzyńska
Krzysztof Dobrzyński
Michał Michalewicz
Krzysztof Modrzejewski
Andrzej Molik
Roman Raiter
Beata Sobecka
Tadeusz Walkowski
Edyta Żuralska