Uroczystość wręczenia nagród w konkursie o kardynale Stefanie Wyszyńskim

W Domu Arcybiskupów Gnieźnieńskich odbyło się dziś uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu o kardynale Stefanie Wyszyńskim.
 
Nagrodzonym: Aleksandrowi Sikorskiemu, Marcie Kownackiej, Mateuszowi Madajowi, Marcie Nowakowskiej, Darii Rogowskiej oraz Zofii Kwitowskiej gratulujemy!
Skip to content