Trwa konkurs z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego

W roku 120 rocznicy urodzin i 40 rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miejski Ośrodek Kultury wychodzi z szeregiem inicjatyw, które przypominają i przybliżają Prymasa Tysiąclecia. Szczególnie istotny nacisk położony został na ukazanie Jego postawy patriotycznej i ważnej roli Gniezna.

Konkurs „Primus inter pares – pierwszy między równymi”.

Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, będzie interpretacja wybranych słów Prymasa Tysiąclecia za pomocą obrazu (fotografia, praca plastyczna), słowa (esej). Jury zwracać będzie szczególną uwagę na wrażliwość twórczą, kreatywnością oraz przekład słowa na obraz. Zasady  określone są regulaminie. Laureaci konkursu i ich prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania projektu, 16 października.

oświadczenie i klauzula informayjna Primus inter pares dla uczestników niepełnoletnich oświadczenie i klauzula informayjna Primus inter pares dla uczestników pełnoletnich Regulamin Primus inter pares

oświadczenie i klauzula informayjna Primus inter pares dla uczestników pełnoletnich

Regulamin Primus inter pares

Debata oksfordzka

Debata oksfordzka, której motywem przewodnim będzie motto projektu: „Musicie mieć w sobie coś z orłów, serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Ten rodzaj debaty ma dokładnie ustalony przebieg. Jej zadaniem jest dyskusja nad wcześniej określoną tezą. Debatują przeciwnicy i obrońcy tezy. W debacie oksfordzkiej zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej i wszelkie inne niekulturalne zachowania. Zmagania debatujących zespołów ocenia trzyosobowe Jury, które może również zadawać pytania uczestnikom debaty. Poprowadzona będzie w Pałacu Prymasowskim oraz na żywo transmitowana na wybranej platformie internetowej, co da możliwość udziału w niej osobom z różnych placówek oświatowych i ośrodków naukowych. Do udziały w niej zaproszeni zostaną wykładowcy/studenci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowcy/klerycy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, nauczyciele i młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniach.

 

 

Skip to content