Od listopada 2009r. w Miejskim Ośrodku Kultury istnieje formacja piastowska „Mali Polanie”. Do formacji należą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Łączy ich zainteresowanie historią. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W tak krótkim czasie, przy współpracy rodziców udało się zorganizować w pełni wyposażony oddział Małych Polan.

Dzieci posiadają już stroje, wraz z uzbrojeniem w postaci włóczni, tarcz i mieczy i gotowi są do publicznej prezentacji. Podczas zajęć dzieci ćwiczą podstawy fechtunku, ustawienie w szykach bojowych, przemarsze. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zacznie się nauka jazdy konnej, łucznictwa, gier i zabaw słowiańskich, jak również wycieczki krajoznawcze po okolicznych grodach.

Małych Polan można zobaczyć wraz z Grupą Widowisk Historycznych „COMES” podczas licznych uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne w Gnieźnieńskim Grodzie.
Na zajęcia zapraszamy
w czwartki o 17.00