Dziecięca Pracownia Plastyczna

Pracownia Plastyczna zaprasza na zajęcia wszystkie dzieci w wieku od 5-10 lat, które wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności oraz czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych.

Zajęcia mają na celu aktywność uczestnika w tworzeniu własnej wiedzy opartej na naturalnej ciekawości oraz  eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi. Instruktor dostarcza dzieciom pewnej, określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych oraz możliwości spontanicznego procesu tworzenia. Uczestnicy poznają główne formy plastyczne oraz wyrabiają otwartą postawę wobec sztuki.

Dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych nabywają wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze oraz rozwijają swoją wyobraźnię, aktywność twórczą i  doświadczenia warsztatowe.
W pracowni powstają prace upominkowe z myślą o  rodzicach i dziadkach, jak również elementy świąteczne oraz przedmioty użyteczne z wykorzystaniem recyklingu.

Efekty całorocznej twórczości plastycznej można podziwiać na podsumowującej czerwcowej wystawie połączonej z uroczystym wernisażem, na którą młodzi artyści zapraszają swoje rodziny.

Zajęcia odbywają się we wtorki:
 I grupa – godz. 16:00 -18:00 (5-6 lat)

Oficyna Starego Ratusza (ul. Chrobrego 40-41, wejście z dziedzińca od strony ul. Rzeźnickiej)

instruktor: Arleta Olszanowska

Skip to content