Describe Yourself Essay Interview Sonic Youth Today Essay Essaye De Ne Pas Rigoler Clips Sjangerkjennetegn Essay Free Ted Bundy Essay Outline Professional Rhetorical Analysis Essay Writers Service Usa

20. lecie Koła Plastyczno – Literackiego

Uroczysty jubileusz 20-lecia Nauczycielskiego Koła Plastyczno – Literackiego w Gnieźnie połączony z otwarciem wystawy 22 luty (piątek) godz. 16.00 sala widowiskowa MOK.

Nauczycielskie Koło Plastyczno – Literackie zostało zorganizowane 9 marca 1999 roku, podczas zebrania plenarnego sekcji emerytów ZNP w Gnieźnie, z inicjatywy Prezesa Sekcji Emerytów Antoniego Łuczaka i kierownika Klubu Nauczyciela Mariana Mellera, a także samych uczestników spotkań klubowych. Organizatorką i przewodniczącą jest Anna Smolenko, wiceprzewodniczącą Julia Pawlicka Dekert (obecnie Danuta Kubiś), pierwszą kronikę prowadziła Danuta Lapis. Początkowo istniała tylko grupa plastyczna, która wkrótce przekształciła się w koło plastyczno – literackie, a klub stał się galerią obrazu i słowa. Koło liczyło 22 osoby. W ciągu 20 lat zmieniał się skład osobowy. Do wieczności odeszło 7 osób – Teresa Kozanecka, Zbigniew Kujawski, Marian Meller, Zbigniew Lapis, Teofil Kowalczewski, Helena Staniszewska oraz Henryk Nowakowski.

Koło zrzesza obecnie 40 członków, jest otwarte dla nauczycieli czynnych zawodowo, a także dla osób spoza środowiska nauczycielskiego, nawet spoza Gniezna, jak pięcioosobowa grupa plastyków z Mogilna.

Praca koła opiera się na samodzielnej twórczości, którą członkowie mają okazję prezentować w Klubie Nauczyciela na comiesięcznych wystawach i biesiadach literackich oraz w almanachach wydawanych przez koło. Łatwo obliczyć, że tych spotkań było ponad 200. Odbyły się ekspozycje zbiorowe, indywidualne oraz prezentacje literackie członków koła i literatów z poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich, a kilkuosobowe grupy plastyków przyjeżdżały na tygodniowe plenery. Koło Plastyczno – Literackie było inicjatorem i współorganizatorem wraz z Zarządem Oddziału ZNP o Miejskim Ośrodkiem Kultury ośmiu Pasji Nauczycielskich w latach 2001 do 2015.

W 2001 roku koło rozpoczęło działalność wydawniczą. Pierwszą pozycją jest tomik wierszy i rysunków o Gnieźnie pt. „Mnie to miasto od innych droższe” z udziałem 46 autorów, w tym kilku literatów i artystów plastyków. Wydano do tej pory siedem almanachów i 21 tomików indywidualnych. Tomiki zbiorowe były dotowane częściowo przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe i ZNP, natomiast indywidualne zostały wydane na koszt autorów.

KOŁO Plast.-Literac.19 plakat1

Skip to content