„Młodzi razem” – podsumowanie projektu

Ostatni rok, kilkudziesięciu uczestników spędziło na poszerzaniu swoich kompetencji społecznych. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, właśnie te umiejętności, zdają być się kluczowe, by dobrze funkcjonować wśród innych osób. 

Dzięki programowi „Młodzi razem” brali udział w szeregu aktywności proponowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.

Jakie są ich wrażenia, co wynieśli z warsztatów, które z zajęć okazały się dla nich najcenniejsze, a także co o poszczególnych wydarzeniach mówią ich prowadzący – na wszystkie te pytania znajdziecie odpowiedź na naszym filmie.

Dla nas najlepszą oceną projektu, jest fakt, że Młodzi nadal chcą działać razem i jeszcze nie raz zaproszą Was na wydarzenia kulturalne dla gnieźnian!

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Młodzi Razem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

 

Skip to content