W dobie daleko posuniętej komercjalizacji i stereotypizacji postaw kulturowych podejmujemy inicjatywę z zakresu kultury wyższej.

Gnieźnieński Klub Literacki (GKL) to przestrzeń kreacji i pogłębionego odbioru różnych tekstów kultury, jednak w szczególności tych, których materią jest słowo.

Program zajęć Klubu obejmuje rozmaite działania: szkołę pisania poezji i prozy, warsztaty dziennikarstwa kulturowego, treningi retoryczne, pogadanki-wykłady o wybranych zjawiskach kultury i ich historii, prezentacje twórczości Klubowiczów w formie wieczorów autorskich, warsztaty recytatorsko-aktorskie, propagowanie nieznanego dorobku kulturalnego Ziemi Gnieźnieńskiej, spotkania z interesującymi autorami, konkursy twórczości etc.

Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści: Dawid Jung – redaktor „Zeszytów Poetyckich”, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i śpiewak operowy oraz Wojciech Grupiński – doktor nauk humanistycznych i literaturoznawca.

Zapraszamy zarówno młodzież, jak dorosłych.

Spotkania klubowe odbywają się  – w zależności od zmiennego grafiku

gr. 2 sobota godz. 10.00 – 12.00  (D. Jung)  w Starym Ratuszu
–  gr. 1 sobota godz. 12.00 – 16.00 (W. Grupiński) budynek OFICYNA ul. Chrobrego 40/41 (wejście od ul. Rzeźnickiej).

Wszystkich nowych Klubowiczów prosimy o wstępny kontakt telefoniczny pod numerem 510 483 787.