Finał projektu „Ostatnia mila 3”

Niepełnosprawność, status społeczny czy wiek często utrudniają korzystanie z owoców kultury. Aby przeciwdziałać takiemu wykluczeniu, Miejski Ośrodek Kultury już po raz trzeci realizował przez kilka ostatnich miesięcy specjalny projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych: „Ostatnia mila 3”. 19 listopada 2017 roku o 16.00 właśnie w MOK odbędą się specjalne pokazy podsumowujące wszystkie zajęcia w ramach projektu. Zobaczyć będzie można efekty warsztatów tanecznych, muzycznych, teatralnych czy fotograficznych. Wstęp na całe wydarzenie jest wolny. 

Na realizację projektu Wydział Kultury i Promocji UM pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna 2017” środki w wysokości 45.500 złotych. Warto wspomnieć, że spośród prawie 700 projektów z całej Polski przedsięwzięcie to uzyskało drugie miejsce pod względem liczby zdobytych punktów, przyznanych przed grono oceniające z NCK. Całkowity koszt realizacji zadania to 57 544 złote. Głównymi założeniami projektu były przygotowanie i realizacja kompleksowej oferty kulturalnej skierowanej do grup odbiorców o ograniczonym dostępie do kultury oraz podniesienie i rozwój kompetencji kulturowych uczestników.

W ramach projektu odbywały się warsztaty fotograficzne dla ośmiu osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gębarzewie. Dziesięcioro podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną ze Stowarzyszenia „Maki” miało okazję wziąć udział w trzech wyprawach tematycznych do planetarium, teatru muzycznego czy galerii sztuki. Czterdzieścioro młodych ludzi z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie odwiedziło dzięki pozyskanym funduszom instytucje kultury w Toruniu, Wrocławiu i Gdańsku. Dzieci te uczestniczyły także w warsztatach muzycznych oraz tanecznych, poznając kreatywną warstwę kultury hip-hop. Ośmioro podopiecznych ze schroniska dla bezdomnych „Pomocna przystań” oraz szesnaścioro słuchaczy Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięło udział w warsztatach teatralnych, muzycznych oraz teatralno-muzycznych. Osoby niepełnosprawne ruchowo skupione przy Stowarzyszeniu „Promyk” mogły zaś odnaleźć radość w zajęciach z fotografii oraz choreoterapii, które odbywały się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. Łącznie z efektów projektu skorzystały 134 osoby, które wzięły udział w 22 wydarzeniach oraz sześciu wyjazdach tematycznych.

om3The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.