„Cuda Niewidy z Dyni”

Jak co roku ogłaszamy konkurs plastyczny – prace przestrzenne wykonane z DYNI. Technika i format pracy dowolny. Czekamy do dnia 29.10 (w godz. 8.00-20.00) oraz 30.10 (w godz. 9.00-13.00), a prace należy składać w Miejskim Ośrodku Kultury.

 1. CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest propagowanie twórczości plastycznej mieszkańców Gniezna i okolic, rozwijanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie potencjału twórczego oraz rywalizacji artystycznej.
III.  WARUNKI KONKURSU:

 1. Konkurs otwarty, organizowany dla mieszkańców Gniezna i okolic, bez ograniczeń wiekowych.
 2. Tematem konkursu są prace przestrzenne wykonane z dyni. Technika i format pracy dowolny.
 3. Prace mogą być wykonane indywidualnie i grupowo przez uczniów.
 4. Prace powinny być podpisane: tytuł pracy, autor, wiek, tel. kontaktowy.
 5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną ilość prac.
 6. Do każdej z prac trzeba dołączyć jeden przepis kulinarny, w którym jest   wykorzystana właśnie DYNIA.
 7. Prace oceniane będą pod kątem:
  • oryginalności pomysłu,
  • estetyki wykonania,
  • wykorzystania różnych technik plastycznych,
  • sposobu realizacji.
 8. TERMIN KONKURSU:
 9. Prace należy złożyć w dniach 29-30 października w Miejskim Ośrodku Kultury .
 10. Wystawa prac i rozwiązanie  konkursu odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury dnia 31.10.2016 roku o godz.18.00
 11. KOORDYNATOR KONKURSU:

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel.(0-61 ) 4264630        Łukasz Majerski

Dynia jest taka smaczna i może być przygotowywana na tak wiele sposobów. Cóż to warzywo nie jest zbyt popularne w Polsce, a może właśnie dzięki takim działaniom uda się chociaż trochę rozpropagować walory dyni i jej wartości.