FANABERIE HiP HoP TURNIEJ TAŃCA 2017

W sobotę, 18 marca 2017 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, mieszczącej się przy ul. Łubieńskiego 7 odbędzie się turniej tańca Wiosenne FANABERIE HIP HOP.

Program Turnieju
8.00 – 10.00 – rejestracja zawodników

Rundy eliminacyjne  godz. 10 – 13

Solo Dziewcząt 7 – 11 lat 1/8 f

Solo Dziewcząt 12 – 15 lat ¼  f

Solo  Dziewcząt 7 – 11 lat ¼ f

Solo Dziewcząt 12 – 15 lat ½ f

Solo Dziewcząt 7 – 11 lat ½ f

Solo Dziewcząt 16+  ½ f

Mini Formacje 12 – 15 lat ½ f

Duety 7 – 11 ½

Solo Dziewcząt 7 – 11 lat – Finał

Solo Chłopców 7 – 11 lat – Finał

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród finalistom solo 7 – 11 lat

Przerwa obiadowa 13.00 – 14.00

Finały

Formacje 7 – 11 lat ½ finału

Solo D 12 – 15

Solo D 16+

Solo Ch 16+

Duety 7 – 11

Duety 12 – 15

Duety 16+

Mini Formacje 7 – 11

Mini Formacje 12 – 15

Mini Formacje 16+

Formacje 7 – 11

Formacje 12 – 15

Formacje 16+


 

Celem zawodów jest wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach tanecznych, konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników, popularyzacja tańca nowoczesnego

Oceniany bedzie wyraz artystyczny, technika taneczna, choreografia, ogólny wyraz artystyczny

KATEGORIE TANECZNE: 

STYL KATEGORIE WIEK CZAS I MUZYKA
HIP HOP SOLO  

7– 11 LAT

12 – 15 LAT

POW. 15 LAT

 (dotyczy wszystkich
kategorii)

1 min.
Muz. organizatora
DUETY 1 min.
Muz. organizatora
MINI FORMACJE Do 2 min.
Muz. własna
FORMACJE Do 3 min.
Muz. własna

  RAMOWY PROGRAM TURNIEJU:

8.00  – otwarcie Sali

8.00 – 9.30 – potwierdzenie udziału, rejestracja

                        Próby parkietu

10.00 – rozpoczęcie turnieju

 

UWAGA!!!

  • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych
  • W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu się do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń
  • O przynależności do kategorii wiekowych wszystkich konkurencji decyduje wiek najstarszego uczestnika
  • Każdy uczestnik jest członkiem tylko jednej formacji lub mini formacji w danej konkurencji tanecznej

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– przesłanie karty zgłoszenia do dnia 13.03.2017 na

  adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11, 62 – 200

  mail: instruktorzy2@mok.gniezno.pl

wraz z dowodem wpłaty

 – Uiszczenie opłaty startowej na konto:  

BS Gniezno
41 9065 0006 0000 0000 7201 0005

 

Opłata startowa: 20 zł od uczestnika za pierwszą kategorię, 10 zł za każdą następną.

 

PODCZAS TURNIEJU DZIAŁAJĄ:

Kierownik organizacyjny

Komisja sędziowska powołana przez organizatora turnieju wraz z sędzią głównym

Sędzia skrutiner

Opieka medyczna

 

 NAGRODY:

– Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników  turnieju dyplomy

– dla finalistów za zajęcia I, II, III miejsca – medale i puchary

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Wymiary parkietu 12 m x 14 m

– Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni

– Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje delegujące lub uczestnicy na koszt własny

– wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez obuwia

– należy przestrzegać przepisów p. poż. i BHP

– dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody w sposób trwały, nieodwołalny i nieodpłatny na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju

– organizator nie zapewnia miejsc parkingowych

– zgłoszenie się na turniej tańca jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

 PROGRAM TURNIEJU TAŃCA ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NA STRONIE

 www.mok.gniezno.pl

 UWAGA!!!

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje kierownictwo turnieju w porozumieniu z sędzią głównym. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji. Decyzje kierownictwa turnieju są nieodwołalne.

Informacje regulaminowe Iwona Piechocka-Jóźwiak

tel. 512 411 867

 61 426 46 30 wew. 15

 

PLIKI O POBRANIA

regulamin_fanaberie 2017

zgłoszenie