PROJEKTY

„Nowowiejski na propsie!” – podsumowanie projektu

Projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie pn. „Nowowiejskina propsie!” dofinansowano ze środków Ministra Kultury

Program projektu „NOWOWIEJSKI na propsie!”

Nowowiejski na propsie!” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu

Rusza projekt „Ostatnia mila 3”

Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest uczestnictwo w kulturze. Nie każdy ma jednak